Ku­vai­lu­tulk­kaus ylei­ses­ti

Kuvailutulkki kertoo sanoin sen mitä näkövammainen ei voi nähdä.  Kuvailutulkkaus on visuaalisuuden sanallistamista, visuaalisen ärsykkeen muuttamista puhutuksi tai kirjoitetuksi kieleksi tai taktiileiksi. Kuvailutulkki kertoo sokealle tai heikkonäköiselle

henkilölle mitä näkee. Kuvailutulkki pyrkii välittämään kohteen sanallisesti niin, että sokea tai heikkonäköinen voi päästä osalliseksi kokemuksesta yhdenvertaisesti näkevien kanssa.

Näkövammaisten toiveet kuvailutulkkauksesta ovat erilaisia. Joku toivoo mahdollisimman neutraalia kuvailua, toinen pitää siitä kun kuvailutulkki laittaa persoonansa peliin. Syntymäsokean lähtökohta kuvailun vastaanottamisesta on erilainen kuin aikuisena näkönsä menettäneen tai heikkonäköisen henkilön. Kuvailutulkkauksen lähtökohtana ja sen keskipisteenä on kuvailutulkattava teos. Kohteena oleva teos määrittää sen, minkälainen kuvailutulkkaus on. Kuvailutulkkaus on aina alisteinen kuvailutulkattavalle kohteelle, eikä kuvailutulkkaus saa kohdistaa huomiota liikaa itseensä.