Ku­vai­lu­tulk­kaus­lait­tei­den käyt­tö ja ku­vai­lu­tul­kin paik­ka esit­tä­vän tai­teen ku­vai­lu­tulk­kaus­ta­pah­tu­mis­sa

Kuvailutulkkauslaitteiden käyttöä kannattaa aina harjoitella hyvissä ajoin ennen kuvailutulkkaustilannetta. Kun koekäytätte kuulokkeita ja testaatte niiden toimivuutta salin ja kuvailutulkkauspaikan välillä, on tärkeää, että salin kuuluvuutta testataan katsomossa istuen. Kuuluvuus voi muuttua oleellisesti riippuen siitä testataanko kuulokkeita istuen vai seisten. Teatterin oman teknisen laitteiston ja kuvailutulkkauslaitteiston keskinäinen häiriötön toiminta on tärkeää varmistaa etukäteen.

Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä näkövammaisten alueyhdistyksen kuulokkeista vastaavaan henkilöön,  Näkövammaisten Kulttuuripalveluun tai Näkövammaisten Keskusliittoon. Kuulokkeita suositellaan käytettäväksi ainoastaan esityksen aikana, sillä liikkuminen kuulokkeet päässä on hankalaa ja siitä voi aiheutua vaaratilanteita.

Esitystilan oman teknisen laitteiston ja kuvailutulkkauslaitteiston keskinäinen häiriötön toiminta on tärkeää varmistaa etukäteen.

Kuvailutulkki tarvitsee oman tilan kuvailutulkkaamista varten. Tilan valinnan kannalta on tärkeää, että:
  • tilasta on rajoittamaton näköyhteys esiintyjiin ja katsomoon
  • kuvailutulkkausjärjestelyt eivät häiritse muita katsojia, esiintyjiä eivätkä teknistä henkilökuntaa
  • tila on äänieristetty niin, ettei kuvailutulkin puhe häiritse sivullisia (muita katsojia tai henkilökuntaa)
  • tilassa ei ole häiritseviä taustaääniä
  • näyttämöäänen saa kuulumaan kuvailutulkkaustilaan hyvin ja sen voimakkuutta pystyy äänentoistojärjestelmän avulla helposti säätelemään
  • tilassa tulee olla kuvailutulkille tuoli sekä tasot kuvailutulkkauslaitteistolle ja kuvailutulkkauskäsikirjoitukselle, esimerkiksi nuottiteline. Lisäksi tarvitaan kohdevalaistus, joka ei häiritse esiintyjiä eikä katsojia
  • tila ei saa aiheuttaa häiriöitä lähettimen toimintaan

Ole yhteydessä kuvailutulkatun teatteriesityksen järjestäjiin ja sovi kuka tuo laitteet paikalle sekä jakaa ja kerää kuulokkeet.
Kuvailutulkattaessa on äänenvoimakkuus hyvä pitää tasaisena ja kuiskaamista tulee välttää. Jos kuvailutulkki kuiskailee usein, joutuu kuulija säätämään kuulokkeiden äänenvoimakkuutta kuullakseen. Kuulokkeiden taustasuhina voimistuu suurissa äänenvoimakkuuksissa.
Äänekkäissä kohtauksissa kuvailutulkin on puhuttava normaalia voimakkaammalla äänellä, jotta kuvailutulkkaus kuuluu näyttämöäänien yli.