Näyt­tä­mö­tai­tei­den ku­vai­lu­tulk­kaus: teat­te­ri, esi­tys­tai­de

Esityksen kuvailutulkkauksen valmistelu

Varaa valmisteluun riittävästi aikaa.
Tutustu esitykseen kunnolla etukäteen, jotta voit tarjota laadukkaan kuvailutulkkauksen.
Pyydä esityksestä tallenne, jotta voit laatia tarkan käsikirjoituksen. Tarvitset myös pääkirjan ja käsiohjelman. Tutustu esityksen lavastukseen, valaistukseen ja puvustukseen ja laadi niistä erillinen kuvailutulkkaus, jonka voit lähettää ennakkomateriaalina esimerkiksi sähköpostitse.
Jos jokin asia on epäselvä ota yhteyttä teatterin henkilökuntaan ja pyydä lisätietoa.
Kuvailutulkkauslaitteiden käyttöä kannattaa aina harjoitella hyvissä ajoin ennen kuvailutulkkaustilannetta teatterissa.
Teatterin oman teknisen laitteiston ja kuvailutulkkauslaitteiston keskinäinen häiriötön toiminta on tärkeää varmistaa etukäteen.
Teatteriin saapumisen ja siellä liikkumisen kannalta keskeiset ennakkotiedot on hyvä lähettää esteettömässä muodossa (esteettömät teksti- ja äänitiedostot) etukäteen tilaisuuteen ilmoittautuneille henkilöille. Perustietoja ovat mm.:
 • teatterin nimi ja näyttämö sekä käyntiosoite.
 • kokoontumispaikka teatterilla.
 • paikka, jossa kuulokkeet jaetaan katsojille.
 • mahdollisen koskettelukierroksen alkamis- ja loppumisajankohta ja paikka.
 • näytännön alkamis- ja loppumisajankohta.
 • kellonaika, jolloin näytännön kuvailutulkkaus alkaa kuulua kuulokkeista (mahdollisesti jo ennen näytännön alkamista).
 • näyttämön sekä tarjoilu- ja wc-tilojen sijainti.
 • sanakartta teatterista (teatterin pohjakartan sanallinen kuvaus).

Näytelmän ymmärtämistä helpottavaa ennakkomateriaalia on suositeltavaa lähettää liput varanneille henkilöille etukäteen esteettömässä muodossa (esteettömät teksti- ja äänitiedostot). Keskeisiä tietoja ovat mm.:
 • näyttelijöiden ääninäytteet tallenteena
 • lavastuksen, valaistuksen ja puvustuksen sekä roolihahmojen yleisen olemuksen kuvailutulkkaus
 • käsiohjelma äänitiedostona

Oheispalvelut täydentävät kuvailutulkkausta ja helpottavat esityksen seuraamista. Koskettelukierroksella näkövammaiset katsojat voivat tunnustella ja tutustua lavasteisiin ja tarpeistoon sekä pukuihin. Koskettelukierroksen järjestämisestä sekä sen sopivasta ajankohdasta ja pituudesta on sovittava ohjaajan, järjestäjän ja näyttelijöiden kanssa riittävän ajoissa.
Koskettelukierroksen ohjelmasta pitää tiedottaa ajoissa kaikkia asianosaisia sekä aulahenkilökuntaa.
Koskettelukierroksen yhteyteen kannattaa järjestää hetki, jolloin näyttelijät antavat ääninäytteet, jos ääninäytteitä ei ole lähetetty tallenteena ennakkomateriaalin mukana. Ääninäytteet helpottavat eri roolihahmojen tunnistamista.
Oheispalveluja suunniteltaessa on huomioitava, että eri näytelmät vaativat erilaisia ratkaisuja, mutta juuri ennen näytäntöä annettu näyttelijöiden ääninäyte ei välttämättä helpota esityksen seuraamista sellaisen näytelmän kohdalla, jossa on paljon roolihahmoja ja jossa samat näyttelijät näyttelevät useita eri henkilöitä. Kun informaatiota tulee kerralla paljon, jotkut kokevat, että sitä on vaikea omaksua. Ennakkomateriaalina saatua ääninäytetallennetta voi kuunnella rauhassa ja useaan otteeseen ennen tapahtumaan saapumista. Myös koskettelukierroksen hyödyllisyyttä kannattaa harkita erikseen jokaisen näytelmän kohdalla.
Kuvailutulkatun näytännön esityspäivänä on teatterin yleisötilaan hyvä laittaa ilmoitus "Näytäntö on kuvailutulkattu näkövammaisille katsojille"
Näkövammaiselle katsojalle on ilmoitettava, että hänellä on oltava oma avustaja mukanaan. Mahdollisesta opaskoirasta on myös ilmoitettava jo lippuvarauksen yhteydessä. Pyydä näkövammaisia katsojia kertomaan heti jos jokin asia on epäselvä ja rohkaise heitä pyytämään apua ja lisätietoa sitä tarvitessaan.