Tai­de­näyt­te­lyi­den ja mu­seoi­den ku­vai­lu­tulk­kaus

Valitse näyttelystä keskeiset teokset (5-15 kpl), jotka haluat kuvailla. Kuvailutulkkaus vie enemmän aikaa kuin tavallinen näyttelyssä käynti. Käytä valinnassa apunasi henkilökunnan asiantuntemusta.
Teosta kuvailutulkatessasi hahmottele aluksi kokonaisasetelma. Anna teokselle otsikko: maisema, asetelma, muotokuva, jne. Kerro teoksen perustiedot: teos, koko, tekniikka, jalusta, kehykset.
Mieti mikä teosta hallitsee ja mikä on sen olennaisin elementti. Kerro sen keskeisin asia (mitä teos kuvaa)
On suositeltavampaa kuvailutulkata loogisesti yksi kokonaisuus kuin hypellä asioiden välillä.
Ilmaise yksinkertaisesti asioiden suuntia, suhteita ja kokoa verrattuna toisiinsa.
Varmista, että kuulija katsoo samaan suuntaan kuin sinä.
Selitä käyttämäsi erikoissanasto.
Kerro, miten tilaa on käytetty  teoksessa.
Kuvaile sommittelua.
Kuvaile teoksen yksityiskohdat.
Tarkenna kuvaustasi (esim. ilmeet, tunnelma). Jos haluat tuoda esiin oman tulkintasi teoksesta tee kuulijoille selväksi, että kyseessä on oma mielipiteesi.
Anna yleisölle mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä.
Käytä hyödyksesi olemassa olevaa kosketusmateriaalia tai suunnittele omasi.