Lau­rin kir­ja -ää­ni­kir­ja­pal­kin­to jae­taan en­sim­mäi­sen ker­ran 10.10.2020

Kilpailu on avattu - Näkövammaisjärjestöt haluavat kiinnittää huomion äänikirjan laatuun

Näkövammaisten kirjastoyhdistys, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ja Näkövammaisten liitto jakavat tästä vuodesta alkaen joka toinen vuosi palkinnon laadukkaalle äänikirjalle. Laadukas äänikirja on painetun kirjan ääneen luettu versio, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen teoksen lukuelämystä.

Palkinto on tänä vuonna suuruudeltaan yhteensä 6000 euroa: 3000 euroa äänikirjaksi luetun teoksen kirjoittajalle ja 3000 euroa äänikirjan lukijalle. Kilpailu on avoin kaikille äänikirjojen kustantajille. Kilpailuun voivat ottaa osaa 1.1.2019 -30.6.2020 julkaistut äänikirjat. Palkinnosta päättää viisihenkinen palkintolautakunta. Palkinto jaetaan Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2020.

Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä."

Aleksis Kivi: Seitsemän veljestäNäkövammaisten kirjastoyhdistys

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu

Näkövammaisten liitto


Lisätietoja:

Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Näkövammaisten liitto, 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi

Eija-Liisa Markkula, palkintolautakunnan puheenjohtaja, 050 531 7539, el.markkula@gmail.com


Palkintolautakunnan puheenjohtajan tervehdys

Tervehdykseni teille, hyvät kustantajat!

Olemme avaamassa äänikirjoihin kohdistuvaa Laurin kirja -kilpailua, jonka palkinto jaetaan 10.10.2020.

Toivomme teiltä innostumista ja vilkasta osallistumista!

Meitä ilahduttaa suuresti äänikirjojen suosion valtava kasvu viime vuosina, ja etenkin se, että äänikirjat ovat tavoittaneet kuuntelijoikseen kaikki väestönosat. Koronapandemia on omalla tavallaan vauhdittanut lukemisen kysyntää ja tarjonnut äänikirjatuotannon kasvulle suorastaan sosiaalisen tilauksen. Uskomme siis, että myös suuri yleisö kiinnostuu äänikirjakilpailustamme, jonka pohjimmaisena kysymyksenä on, ei enempää eikä vähempää kuin puhutun ja kirjoitetun suomen kielen laadun vaaliminen.

Ensimmäiset Suomessa tehdyt äänikirjat ovat 1950-luvulta. Näkövammaiset ovat olleet alusta alkaen äänikirjojen suurkuluttajia, jo senkin takia, että monille äänitteiden kuunteleminen on ollut ainoa kirjojen lukemistapa. Paljosta kirjojen kuuntelemisesta seuraa myöskin korkean laadun vaade ja kunnioittaminen.

Kilpailun nimi juontuu voittaneen äänikirjan julkistamispäivän, eli Aleksis Kiven päivän, kautta Seitsemään veljekseen. Sen 12.:ssa luvussa provasti julistaa Laurin parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä. Tuohon aikaan hyvä lukeminen yleensä tarkoitti nimenomaan selkeää ja kuuluvaa ääneen lukemista. Teoksen julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta, ja uskallan yhä edelleenkin kutsua sitä yhdeksi Suomen romaanitaiteen hurjimmista ja omaperäisimmistä järkäleistä, todelliseksi kirjallisuuden hiidenkiveksi!


4.5.2020

Eija-Liisa Markkula

palkintolautakunnan puheenjohtaja

Osallistumisohje

Laurin kirja -äänikirjapalkinto


Näkövammaisten
kirjastoyhdistys ry, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Näkövammaisten liitto ry jakavat joka toinen vuosi palkinnon laadukkaalle äänikirjalle.  Palkinto on tänä vuonna suuruudeltaan 6000 euroa: 3000 euroa äänikirjaksi luetun teoksen kirjoittajalle/kirjoittajille ja 3000 euroa äänikirjan lukijalle/lukijoille.

Palkinnonjakoa varten yhdistykset ovat asettaneet viisihenkisen palkintoraadin, jossa on kaksi edustajaa Näkövammaisten kirjastoyhdistyksestä ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelusta sekä yksi edustaja Näkövammaisten liitosta.

Kilpailu on avoin kaikille äänikirjojen kustantajille. Vuoden 2020 Laurin kirja -äänikirjapalkinto  jaetaan 1.1.2019 - 30.6.2020 julkaistulle äänikirjalle. Kilpailun säännöt löytyvät osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi/laurinkirja

Kilpailuun osallistuvan kustantajan tulee järjestää äänikirjan kuuntelumahdollisuus palkintolautakunnan jäsenille. Äänikirja on toimitettava lautakunnalle 10.8. mennessä lähettämällä kirjan latauslinkki osoitteeseen toimisto@kulttuuripalvelu.fi .

Sähköpostiviestiin liitetään saate, jossa kerrotaan teoksen osallistuvan Laurin kirja -kilpailuun. Saatteeseen liitetään myös ajantasaiset laskutustiedot sekä yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Äänikirja on virallisesti mukana kilpailussa, kun osallistumismaksu on maksettu. Osallistumismaksu on  50 €/teos. Laskutus tapahtuu 10.8.2020 määräajan umpeuduttua.

Laurin kirja -äänikirjapalkinnon voittaja julkistetaan Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2020.

”Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä”.

Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä


Näkövammaisten 
kirjastoyhdistys

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu

Näkövammaisten liitto


Lisätietoja:

Eija-Liisa Markkula, palkintolautakunnan puheenjohtaja P. 050 531 7539


Tanja Rantalainen, kulttuurituottaja P. 040 964 9288


Laurin kirja -äänikirjakilpailun säännöt

1. Näkövammaisten kirjastoyhdistys, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ja Näkövammaisten liitto jakavat joka toinen vuosi Laurin kirja -äänikirjapalkinnon laadukkaalle äänikirjalle. Palkinto voidaan myöntää Suomessa vakituisesti asuvan kirjailijan suomeksi luetulle fiktiiviselle proosateokselle.

2. Palkinnon suuruudesta päätetään erikseen ennen kutakin palkinnonjakokautta. Palkinto jaetaan sekä äänikirjaksi luetun teoksen kirjoittajalle/kirjoittajille että äänikirjan lukijalle/lukijoille. Kilpailu on avoin kaikille äänikirjojen kustantajille ja tuottajille. Kilpailuun osallistuvan kustantajan/tuottajan tulee järjestää äänikirjan kuuntelumahdollisuus palkintolautakunnan jäsenille erillisen osallistumisohjeen mukaisesti.

3. Palkinnosta päättää ennen kilpailun julkistamista valittu viisijäseninen palkintolautakunta, johon Näkövammaisten kirjastoyhdistys ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu kumpikin nimeävät kaksi jäsentä ja Näkövammaisten liitto yhden jäsenen. Palkintolautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii ilman äänivaltaa Näkövammaisten Kulttuuripalvelun nimeämä henkilö.

4. Kilpailu julistetaan avoimeksi viimeistään palkintovuoden toukokuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä kerrotaan, millä aikavälillä julkaistut äänikirjat voivat olla palkintoehdokkaina.

5. Kilpailun voittanut äänikirja julkistetaan Aleksis Kiven ja suomalaisen
kirjallisuuden päivänä 10.lokakuuta.

6. Palkintolautakunnan valintapäätös voi olla joko yksimielinen tai äänestyspäätös. Lautakunta julkaisee perustelut kilpailun voittaneen teoksen ansioista erikseen sovittuja kriteerejä noudattaen. Kriteerit julkaistaan palkintokilpailun julistamisen yhteydessä.


Laadukkaan äänikirjan kriteerit

1. Laadukas äänikirja on painetun kirjan ääneen luettu versio, joka tuottaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen teoksen lukuelämyksen. Äänikirjan tulee olla auditiivisesti esteettinen kokemus.

2. Hyvän äänikirjan luennasta välittyy se, että lukija on sisäistänyt lukemansa ja pystyy välittämään kirjan tunnelman. Teksti on luettu jäsennellysti ja luontevasti mm. tauotusta ja painotusta käyttäen. Hyvä luenta helpottaa äänikirjan nopeutettua kuuntelua.

3. Hyvässä äänikirjassa vieraskieliset nimet ja ilmaukset on äännetty mahdollisimman tarkkaan alkukielen mukaisesti. Koska ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli, ruotsinkieliset sanat on erityisen tärkeää ääntää oikein.

4. Hyvässä äänikirjassa teoksen keskeiset tiedot (nimi, kirjoittaja, julkaisuvuosi ja äänikirjan lukijan nimi) ovat esillä äänikirjan alussa. Myös muut alkuperäisen teoksen julkaisutiedot löytyvät äänikirjasta tai äänikirjan yhteydestä.

5. Äänikirjan tallennuksen tulee olla virheetöntä studiotasoa ja äänenvoimakkuuden tulee säilyä muuttumattomana.

Palkintolautakunnan jäsenet

Eija-Liisa Markkula, puheenjohtaja, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu

Timo Kuoppala, Näkövammaisten liitto

Timo Matsinen, Näkövammaisten kirjastoyhdistys

Ronja Pahaoja, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu

Gyöngyi Pere-Antikainen, Näkövammaisten kirjastoyhdistys