Pis­te­nuot­tien it­seo­pis­ke­lu­kurs­si

Pistenuotit on pistekirjoituksen merkistölle perustuva nuottikirjoitus. Pistenuottien avulla näkövammainen muusikko voi kirjoittaa ja lukea nuottikirjoitusta. Pistenuottien avulla on mahdollista ilmaista kaikki samat asiat, kuin visuaalisenkin nuottikirjoituksen avulla.

Opettelemalla vaikkapa vain pistenuottien perusteet, näkövammainen muusikko voi ilmaista itseään paremmin etenkin näkevien muusikoiden kanssa musiikkia lukien ja kirjoittaen. Hän voi myös opetella materiaalia, jonka oppiminen ei korvakuulolta olisi mahdollista tai se olisi kohtuuttoman haastavaa.

Kurssi sisältää sähköisen oppimateriaalin opipistenuotteja-sivustolla sekä enintään viisi skype-ohjaustuokiota huhti-kesäkuun aikana. Ohjaustuokiot varataan
opettaja Joose Ojalalta etukäteen. Opettaja räätälöi ne opiskelijan tarpeen mukaan. Kurssia varten luodaan sähköpostilista itsenäisen työn tueksi.

Sähköinen oppimateriaali sisältää laajan tieto - ja tehtäväpankin pistenuottikirjoituksen perusteista sekä vaadittavilta osin myös musiikin teoriasta. Materiaali on digitaalisesti saatavana tekstimuodossa. Tekstin tukena on saatavana lyhyt äänite lähes kaikista materiaalin aihe-alueiden sisällöistä. Mikäli käytössäsi ei
ole pistenäyttöä, sinulle voidaan toimittaa oppimateriaali myös pistekirjoitukselle tulostettuna.Skype-ohjaustuokioissa on mahdollista keskittyä niihin asioihin, joita sinä opetukselta toivot. Aluksi kartoitamme, mitä tarkoitusta varten haluat oppia pistenuotteja. Jos esimerkiksi tavoitteenasi on oppia lukemaan yksiäänistä kuorostemmaa, opetuksen pääpainopiste on tämän tavoitteen saavuttamisessa ja siihen liittyvien taitojen ja osaamisen kartuttamisessa.

Kurssi järjestetään Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella ja se on opiskelijalle maksuton.

Kurssille voidaan ottaa enintään 10 osallistujaa.Ilmoittaudu kurssille huhtikuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen
osallistun[at]kulttuuripalvelu.fi

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry